é ñ ü ú í ó á ç  polskie
 
 
A A A
czcionka
J

język Cyganów

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. męski) caló (kat.: potoczny)