à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
E

ekspedycja

Nauki ścisłe i techniczne

» rzeczownik (r. żeński) expédition (kat.: wojskowość)