à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
D

dziki

W znaczeniu ogólnym

» przymiotnik (r. męski) inapprivoisé
» przymiotnik (r. męski, żeński) barbare
» przymiotnik (r. męski, żeński) farouche
» przymiotnik (r. męski, żeński) farouche
» przymiotnik (r. męski, żeński) féroce (kat.: przenośnie)