à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
D

droczyć się z kimś

W znaczeniu ogólnym

» czasownik asticoter