à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
C

czasownik modalny

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. męski) verbe modal
» rzeczownik (r. męski) modal