à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
W

wymowa

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. żeński) prononciation
» rzeczownik (r. żeński) élocution
» rzeczownik (r. żeński) diction
» rzeczownik (r. męski) débit