à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
T

to nie w kij dmuchał

W znaczeniu ogólnym

» czasownik c'est pas de la tarte (kat.: potoczny)

Więcej znaczeń z szukanym słowem po prawej stronie >>