à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
S

stryjeczna babka

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. żeński) grand-tante
/plural/ grand-tantes