à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
S

sowa płomykówka

Nauki przyrodnicze i medyczne

» rzeczownik (r. żeński) effraie (kat.: zoologia)