à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
P

pryzmat Nikola

Nauki ścisłe i techniczne

» rzeczownik (r. męski) nicol (kat.: fizyka, technika)