à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
O

opiekowanie się dziećmi

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. męski) baby-sitting