à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
O

obsługa techniczna

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. męski) entretien
/plural/ entretiens