à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
N

noga

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. żeński) gambette
» rzeczownik (r. żeński) guibolle (kat.: potoczny)
synonimy: guibole
» rzeczownik (r. żeński) guibole (kat.: potoczny)
synonimy: guibolle