à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
M

młoda krowa

Nauki przyrodnicze i medyczne

» rzeczownik (r. żeński) vachette (kat.: zoologia)