à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
K

kwalifikujący

W znaczeniu ogólnym

» przymiotnik (r. męski) qualificatif (kat.: sport)