à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
K

korektor ortograficzny

Nauki ścisłe i techniczne

» rzeczownik (r. męski) vérificateur orthographique (kat.: informatyka)