à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
J

język flamandzki

W krajach anglojęzycznych

» rzeczownik (r. męski) flamand (kat.: językowe)