à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
I

izraelski

W znaczeniu ogólnym

» przymiotnik (r. męski) israélien