à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
H

hamsko

W znaczeniu ogólnym

» przysłówek ignoblement