à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
G

gwiazda

W znaczeniu ogólnym

» rzeczownik (r. żeński) étoile