à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
G

gastroenterolog

Nauki przyrodnicze i medyczne

» rzeczownik (r. męski) gastroentérologue (kat.: medycyna)