å ø æ  polskie
 
 
A A A
czcionka
D

derpå

W znaczeniu ogólnym

» wtedy