à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ  polskie
 
 
A A A
czcionka
A

ainsi que

W znaczeniu ogólnym

» spójnik jak i; a także